Masterplan Dyslexie, NRD en KD trekken één lijn in het kader van de vergoedingsregeling dyslexie

Sinds de invoering van de vergoedingsregeling dyslexie zijn er veel vragen over de invulling van deze regeling bij het Masterplan Dyslexie en de twee kwaliteitsinstituten van de zorg – KD en NRD – binnengekomen. Deze vragen gingen vooral over het aantal meetmomenten en wanneer de meetmomenten plaats moesten vinden.

In onderling overleg stelden het Masterplan Dyslexie, NRD en KD een door allen ondersteunde verantwoorde leidraad op voor het handelen rondom doorverwijzing en begeleiding van leerlingen met dyslexie in het kader van de vergoedingsregeling.

De drie organisaties hebben afgesproken dat zij ervoor zullen zorgen dat betrokkenen bij dyslexie in onderwijs en zorg goed van deze leidraad op de hoogte zijn en hen ook zullen aansporen om te handelen naar deze leidraad.

U wordt verzocht om scholen te attenderen op deze nieuwe versie van het schooldossier. Belangrijk onderdeel voor de toelating tot de zorg zijn de meetmomenten die gebruikt worden om de hardnekkigheid aan te tonen.

U dient uit te gaan van 3 hoofdmeetmomenten; u mag alleen hier van afwijken indien u dit beredeneerd kunt aantonen bijv. bij erfelijkheid etc. Wij zullen dat nog verder uitwerken in onze meest gestelde vragen.

Geef een reactie