Welkom bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaren. Om de kwaliteit van de dyslexiezorg voor ieder kind te waarborgen dienen deze behandelaars gecertificeerd te zijn door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

NKD is een feit. NRD en KD zijn opgeheven

1 januari 2017 is een memorabele datum: het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) is een feit. KD en NRD zijn opgeheven. Kennis en ervaring van KD en NRD gaan niet verloren, maar worden verweven in de nieuwe organisatie.
Binnenkort gaat de nieuwe website www.nkd.nl online en wordt de nieuwe huisstijl gepresenteerd. Tot die tijd blijven beide afzonderlijke websites in de lucht.

Contactgegevens zijn gewijzigd

Alle correspondentie loopt via info@nkd.nl. Voor communicatievragen is het adres communicatie@nkd.nl beschikbaar. Aangesloten praktijken worden geïnformeerd via een speciale digitale nieuwsbrief.

Meest recente informatie

Op de tijdelijke homepage van www.nkd.nl staat de meest recente informatie en het persbericht van het NKD van 9 februari 2017: Dyslexie GEEN gevolg van slecht onderwijs.
Tevens vindt u hier het persbericht van 21 februari 2017: Probleem van wildgroei aan dyslexieverklaringen is op te lossen.

Op 22 februari 2017 vindt in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Dyslexie plaats. NKD presenteert met NIP en NVO (beroepsorganisaties dyslexiezorg-verleners) een voorstel om het aantal dyslexieverklaringen terug te dringen.

Over de uitkomsten van het Algemeen Overleg Dyslexie, waaruit bleek dat de staatssecretaris en Kamer achter de Richtlijn dyslexie staan, heeft het NKD op 22 februari 2017 een persbericht uitgegeven: NKD blij met uitspraken over dyslexieverklaringen.

Presentatie Nationale Dyslexie Conferentie

Op woensdag 5 april 2017 vond in Ede de Nationale Dyslexie Conferentie plaats. Een van de workshops werd verzorgd door de voorzitter van het NKD, Marijke van Grafhorst.

Handreiking Tariefonderbouwing Dyslexiezorg

21 juni 2017 – De Bestuurlijke Adviesraad Dyslexie (BARD) van het NKD heeft een Handreiking Tariefonderbouwing Dyslexiezorg opgesteld en het bestuur geadviseerd om deze over te nemen. Het bestuur heeft dit advies volledig overgenomen.

Keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Wilt u het Keurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie aanvragen? Bent u een gekwalificeerd hoofdbehandelaar die voldoet aan de door minister Schippers omschreven voorwaarden (zie: brief Schippers d.d. 02-07-2013), voldoet u aan de door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie gestelde kwaliteitseisen en gaat u akkoord met de voorwaarden van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie? Ga naar kwaliteitskeurmerk en aanmelding voor meer informatie over het Keurmerk en het aanmeldingsformulier.


Vertaalbureau start test met dyslectisch personeel

vertaalbureau dislexy

Voor veel bedrijven is het geen enkel probleem als een personeelslid een mate van dyslexie heeft. Toch zijn er enkele branches waar het niet veel voorkomt dat er een dyslectisch persoon rondloopt. Een vertaalbureau is zo’n bedrijf waarbij je dit niet zo snel zult verwachten. Toch is er een Nederlands vertaalbureau met een test gestart waarbij zij dyslectisch personeel inzetten voor vertaalwerkzaamheden.

Ondanks de steeds beter werkende automatische vertaaldiensten, zullen er toch altijd nog mensenogen teksten moeten controleren op leesbaarheid. Vertaaldiensten zijn er sinds de industriële revolutie en de vraag is enorm gegroeid door de groei van de wereldeconomie. Grote bedrijven gaan wereldwijd met als doel om een ​​dominante positie in te nemen. Denk aan Yahoo, Facebook en Twitter. Een recente studie laat zien dat LinkedIn onlangs een duwtje in de goede richting heeft gegeven aan China. Allemaal willen ze meer gebruikers toevoegen. Facebook nodigt bijvoorbeeld gebruikers uit om de taal in het Swahili te vertalen. Als een kans zullen gebruikers, evenals professionele vertalers, zo’n opening niet missen. De vertaalindustrie wordt steeds populairder bij groeiende bedrijven die willen groeien in het buitenland. Als je de wereld in het algemeen bekijkt, verschillen talen enorm van regio tot regio. Daarom zullen er altijd vertaalbureau’s nodig zijn.
Een machine kan alleen genoeg doen, maar een menselijke vertaler zal rekening kunnen houden met alle relevante aspecten en toch de betekenis van de originele teksten behouden. Neem bijvoorbeeld de Engelse taal, het is niet overal hetzelfde en sommige gebruiken het helemaal niet. Een vertaler moet vertrouwd zijn met de taal en beschikt over een uitstekende beheersing van de taal. Wij moedigen de keuze van het Nederlandse bureau dan ook uiteraard aan.

Dyslectische studenten ‘gediscrimineerd’ in toelagebeoordelingen

Studenten dyslexie

Beoordelingen voor dyslectische studenten die invaliditeitsuitkeringen claimen, moeten worden beoordeeld, hebben collega’s gezegd.

De kwestie werd opgeworpen door Lord Addington, die voorzitter is van de Britse Dyslexie Vereniging.

Hij zei dat het oneerlijk is dat dyslectische studenten tot £ 600 moesten betalen om hun toestand opnieuw te laten beoordelen om een toeslag voor gehandicapte studenten te kunnen opeisen.

De Engelse minister van Onderwijs Lord Agnew was het ermee eens dat het systeem zou moeten worden herzien.

Gehandicapte universiteitsstudenten kunnen een vergoeding vragen om extra kosten te dekken vanwege hun ziekte, zoals gespecialiseerde apparatuur of een niet-medische helper.

Gehandicapte studenten: ‘Ik wou dat ik dat had geweten’
Lord Addington vroeg welke rechtvaardiging er was voor dyslectische studenten om herbeoordeeld te worden om hulp te krijgen op de universiteit toen ze al gediagnosticeerd waren en hulp kregen op school.

Voor andere handicaps en psychische aandoeningen is een brief van een arts voldoende om te bewijzen dat een student in aanmerking komt.

Voor dyslexie en andere specifieke leermoeilijkheden, zoals dyspraxie en ADHD, is echter een “diagnostische beoordeling” van een psycholoog of een gekwalificeerd geschoold specialist vereist.

Aspirant studenten moeten opnieuw worden beoordeeld voor een universiteit als ze jonger dan 16 jaar waren toen ze voor het laatst werden beoordeeld.

Volgens de Britse Dyslexie Vereniging bedragen de kosten van een assessment £ 450 door een gespecialiseerde leraar en £ 600 door een onderwijspsycholoog.

Lord Hunt zei dat dit betekende dat studenten met dyslexie “gediscrimineerd” werden.

Lord Agnew zei: “In een werkdocument in 2005, waar de Britse Dyslexie Vereniging deel uitmaakte van de overleggroep, was de opvatting dat de vooruitgang naar het hoger onderwijs een grote overgang vormde en dat daarom meer op volwassenen gebaseerde beoordelingen zouden moeten worden gebruikt.

“Het idee was dat de volwassene moet veranderen en een eerste diagnose in de kindertijd is misschien niet van toepassing op volwassen leeftijd.”

Hij wees er ook op dat veel universiteiten nu ontberingsfondsen aanbieden om de kosten van beoordelingen te dekken.

Hij was het echter met Lord Addington eens dat een herziening van het systeem “te laat” was.

De indeling van kegeltjes in het oog is indcator voor dyslexie

Hoe de kegeltjes die het licht opvangen in je oog zijn ingedeeld, zou een indicatie zijn voor dyslexie. Een vergelijkende studie van de universiteit van Rennes toont dit althans aan. De kegeltjes en staafjes in het oog vangen het licht op waardoor we in staat zijn kleuren van elkaar te onderscheiden en diepte in te schatten. De onderzoekers hebben een groep van 30 kinderen met dyslexie onderzocht en de indeling van de kegeltjes en staafjes vergeleken met de indeling bij een grote groep mensen die geen dyslexie heeft. De kegeltjes zijn in staat de primaire kleuren rood, groen en blauw te onderscheiden. In het midden van de kegeltjes die rood en groen opvangen, zit een gaatje. Dit gaatje ontbreekt bij de kegeltjes die blauw opvangen.

Bij de mensen zonder dyslexie, zijn de gaatjes in het ene oog helemaal rond, in het andere oog waren de gaatjes ongelijk. Dit is belangrijk omdat hierdoor een dominant oog ontstaat. Daardoor zijn onze 2 hersenhelften hierdoor beter kunnen samenwerken en we dus beter kunnen zien. De onderzoekers ontdekten dat bij de mensen met dyslexie, de gaatjes in beide ogen even rond waren. Mensen met dyslexie hebben dus niet van naturen een dominant oog. Hierdoor kunnen de ogen bij het lezen bepaalde letters met elkaar verwarren.

Is dyslexie het gevolg van slecht onderwijs?

anna-bosman

Drie hoogleraren stellen dat dyslexie het gevolg is van slecht onderwijs. Volgens dyslexiehoogleraar Anna Bosman van de Radboud Universiteit krijgen onnodig veel kinderen de diagnose ‘dyslexie’. De hoogleraren vinden de situatie zorgelijk omdat het stempel ‘dyslexie’ altijd aan iemand verbonden zal blijven. De hoogleraren doen al sinds 2007 onderzoek naar de enorme stijging in het aantal dyslexie diagnoses. Een van de oorzaken van de toename is het onderwijssysteem.

Het ontbreekt de kinderen aan tegenwoordig aan de basisvaardigheden. Vroeger was het een kwestie van stampen stampen stampen. Optellen, aftrekken en vermenigvuldigen, vroeger werd het allemaal uit het hoofd gedaan. Tegenwoordig maakt bijna iedere school gebruik van tablets, rekenmachines en smart-boards omdat de kinderen daar meer aan zouden hebben in de moderne tijd. Toch lijken hierdoor de basisvaardigheden die we ook voor de bediening van deze apparaten nodig hebben, niet ontwikkeld te worden. Bosman heeft als experiment vijftig leerlingen die het stempel ‘dyslexie’ hadden zes weken lang een zeer intensieve rekentraining gegeven. Het resultaat: gemiddeld gingen de leerlingen in de zes weken anderhalf jaar vooruit in niveau. “Vrijwel alle leerlingen zijn in stat om deze basisvaardigheden te ontwikkelen”. De aanpas speelt hier dus een grote rol in.

De hoogleraren slaan alarm omdat de situatie zorgelijk is. Er zijn middelbare scholen in Nederland waar 30% van de kinderen het stempel ‘dyslexie’ heeft. Als een kind moeite heeft met lezen of rekenen, is de conclusie al snel dat de oorzaak bij het kind ligt. Er wordt haast nooit gekeken of er niet meer speelt, is de thuis situatie bijvoorbeeld optimaal maar er moet ook zeker naar het niveau van het onderwijs gekeken worden. Hoogleraardyslexie Anna Bosman vraagt zich hardop af of dyslexie überhaupt wel bestaat.

Wat is dyslexie precies?

Veel mensen weten wel wat dyslexie ongeveer betekent, minder mensen weten precies wat het is en waardoor het veroorzaakt. Zo denken bijvoorbeeld veel mensen dat alleen kinderen last kunnen hebben van dyslexie. Het is een wijd verspreid misverstand dat dyslexie niet bij volwassenen voorkomt en dat kinderen er overheen groeien. Het klopt dat naarmate kinderen ouder worden en veel oefenen en speciale technieken toepassen, zij er minder last van kunnen hebben. Toch gaat dyslexie bijna nooit helemaal over. Dat betekent natuurlijk niet dat je niet gewoon kunt functioneren als je last hebt van dyslexie. Bekijk onderstaande video voor een uitgebreide uitleg:

Masterplan Dyslexie, NRD en KD trekken één lijn in het kader van de vergoedingsregeling dyslexie

Sinds de invoering van de vergoedingsregeling dyslexie zijn er veel vragen over de invulling van deze regeling bij het Masterplan Dyslexie en de twee kwaliteitsinstituten van de zorg – KD en NRD – binnengekomen. Deze vragen gingen vooral over het aantal meetmomenten en wanneer de meetmomenten plaats moesten vinden.

In onderling overleg stelden het Masterplan Dyslexie, NRD en KD een door allen ondersteunde verantwoorde leidraad op voor het handelen rondom doorverwijzing en begeleiding van leerlingen met dyslexie in het kader van de vergoedingsregeling.

De drie organisaties hebben afgesproken dat zij ervoor zullen zorgen dat betrokkenen bij dyslexie in onderwijs en zorg goed van deze leidraad op de hoogte zijn en hen ook zullen aansporen om te handelen naar deze leidraad.

U wordt verzocht om scholen te attenderen op deze nieuwe versie van het schooldossier. Belangrijk onderdeel voor de toelating tot de zorg zijn de meetmomenten die gebruikt worden om de hardnekkigheid aan te tonen.

U dient uit te gaan van 3 hoofdmeetmomenten; u mag alleen hier van afwijken indien u dit beredeneerd kunt aantonen bijv. bij erfelijkheid etc. Wij zullen dat nog verder uitwerken in onze meest gestelde vragen.