Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Welkom bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie

NKD is een feit. NRD en KD zijn opgeheven

1 januari 2017 is een memorabele datum: het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) is een feit. KD en NRD zijn opgeheven. Kennis en ervaring van KD en NRD gaan niet verloren, maar worden verweven in de nieuwe organisatie. 
Binnenkort gaat de nieuwe website www.nkd.nl online en wordt de nieuwe huisstijl gepresenteerd. Tot die tijd blijven beide afzonderlijke websites in de lucht.

Contactgegevens zijn gewijzigd

Alle correspondentie loopt via info@nkd.nl. Voor communicatievragen is het adres communicatie@nkd.nl beschikbaar. Aangesloten praktijken worden geïnformeerd via een speciale digitale nieuwsbrief.

Meest recente informatie

Op de tijdelijke homepage van www.nkd.nl staat de meest recente informatie en het persbericht van het NKD van 9 februari 2017: Dyslexie GEEN gevolg van slecht onderwijs.
Tevens vindt u hier het persbericht van 21 februari 2017: Probleem van wildgroei aan dyslexieverklaringen is op te lossen.

Op 22 februari 2017 vindt in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Dyslexie plaats. NKD presenteert met NIP en NVO (beroepsorganisaties dyslexiezorg-verleners) een voorstel om het aantal dyslexieverklaringen terug te dringen.
Meer informatie:

Over de uitkomsten van het Algemeen Overleg Dyslexie, waaruit bleek dat de staatssecretaris en Kamer achter de Richtlijn dyslexie staan, heeft het NKD op 22 februari 2017 een persbericht uitgegeven: NKD blij met uitspraken over dyslexieverklaringen.

Presentatie Nationale Dyslexie Conferentie

Op woensdag 5 april 2017 vond in Ede de Nationale Dyslexie Conferentie plaats. Een van de workshops werd verzorgd door de voorzitter van het NKD, Marijke van Grafhorst. 

Download haar presentatie: 8 jaar vergoede dyslexiezorg - wat heeft het kwaliteitsbeleid opgeleverd?

Handreiking Tariefonderbouwing Dyslexiezorg

21 juni 2017 - De Bestuurlijke Adviesraad Dyslexie (BARD) van het NKD heeft een Handreiking Tariefonderbouwing Dyslexiezorg opgesteld en het bestuur geadviseerd om deze over te nemen. Het bestuur heeft dit advies volledig overgenomen.

Download de Handreiking: Handreiking Tariefonderbouwing Dyslexiezorg

 

 

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaren. Om de kwaliteit van de dyslexiezorg voor ieder kind te waarborgen dienen deze behandelaars gecertificeerd te zijn door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Wilt u het Keurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie aanvragen? Bent u een gekwalificeerd hoofdbehandelaar die voldoet aan de door minister Schippers omschreven voorwaarden (zie: brief Schippers d.d. 02-07-2013), voldoet u aan de door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie gestelde kwaliteitseisen en gaat u akkoord met de voorwaarden van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie? Ga naar kwaliteitskeurmerk en aanmelding voor meer informatie over het Keurmerk en het aanmeldingsformulier.

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie