Missie

Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie streeft ernaar dat ieder kind met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaren. Om de kwaliteit van de dyslexiezorg voor ieder kind te waarborgen, dienen deze behandelaars gecertificeerd te zijn door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.