Minimale voorwaarden voor een behandellocatie

Per 1 januari 2014 heeft het KD vastgelegd welke eisen gesteld moeten worden aan een behandellocatie voor het behandelen van kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie.
De eisen die gesteld worden aan een behandellocatie zijn vastgelegd in het regelhandboek van het KD, regel 10:

Regel 10: gestelde eisen aan een behandellocatie (regelhandboek KD)

Eisen die door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie worden gesteld aan behandellocaties voor het behandelen van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie:

  • de behandellocatie moet zichtbaar als behandellocatie herkend kunnen worden;
  • de behandelruimte dient te voldoen aan alle wettelijke voorschriften;
  • de behandelruimte dient te voldoen aan de door het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) gestelde eisen (op de website van het KD zijn deze eisen vermeld).

De Hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor naleving van de gestelde eisen.

Inspectie:

Voor iedere behandellocatie dient de verantwoordelijke Hoofdbehandelaar een verklaring te ondertekenen dat betreffende behandellocatie voldoet aan de door het KD gestelde eisen.

Iedere 3 jaar vindt met de visitatie van de praktijk ook een inspectie plaats van de behandellocaties.
Hiervoor wordt een vaste voet van hoofdlocatie met 3 behandellocaties gehanteerd. Daarboven zal de 10% regeling worden toegepast, d.w.z. dat bij 50 behandellocaties er bij 5 een inspectie zal plaatsvinden.
Voor de inspectie wordt een vast format gebruikt die u kunt vinden op de website van het KD.
Het uitvoeringskantoor zal tijdig met de praktijk een planning maken voor de visitatie en inspecties.

Kosten jaarlijks:

voor de hoofdlocatie € 250,-
voor behandellocaties (hoofdlocatie, nevenvestigingen, externe locaties en schoollocaties) € 200,- per 10 locaties

Kosten driejaarlijks naast bovenstaande kosten:

visitatie hoofdvestiging € 700,-
inspectie behandellocatie per locatie € 200,- met een staffel van 1 : 10.