Hoofdbehandelaarsschap bij Dyslexiezorg

Namens het KD en het NRD is een brief naar de regio Alkmaar is verzonden. De brief heeft betrekking op de inkoopvoorwaarden voor dyslexiezorgaanbieders wat betreft het hoofdbehandelaarsschap.