Standpunten veldnorm

Op dit moment bereiken de besturen van KD en NRD berichten dat de kwaliteitsinstituten zouden hebben aangegeven dat onderdelen van de veldnorm niet langer valide zouden zijn, dat onderdelen van de veldnorm zouden kunnen vervallen en dat de verhouding tussen directe en indirecte tijd is losgelaten.

Via dit bericht maken we duidelijk dat de beide kwaliteitsinstituten zich niet herkennen in deze uitspraken en zich onveranderd conformeren aan de gestelde veldnorm.