Factsheets Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD) heeft samen met het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) en de beroepsverenigingen Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO) en Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) vijf factsheets gemaakt. Deze zijn te vinden op de nieuwe website van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.