Handreiking Dyslexiezorg onder de jeugdwet

De Handreiking Dyslexiezorg onder de Jeugdwet voor gemeenten en samenwerkingsverbanden is verschenen; een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De Handreiking biedt ondersteuning bij het realiseren van een integrale dyslexieaanpak in de regio. Er zijn adviezen in opgenomen over het partnerschap tussen gemeenten, onderwijs en zorg.

Daarnaast worden handvatten geboden voor de inkoop van effectief hoogwaardige dyslexiezorg binnen het domein van de GGZ, als verlengstuk van het onderwijs.