Meest gestelde vragen m.b.t. het Register Medebehandelaar Dyslexie in de zorg

1. Wat zijn de kosten van registratie?

Inschrijving in het Register Medebehandelaar dyslexie bedraagt  € 110,00 excl. BTW voor 3 jaar.

2. Welke aanvullende opleiding / cursus kan ik volgen om aan de criteria te voldoen?

Zie Beoordelingsformulier en toelichting.

3. Hoe vindt ‘visitatie’ plaats?

De medebehandelaar wordt mede-gevisiteerd bij de visitatie van de hoofdbehandelaar (elke drie jaar).

4. Moet de medebehandelaar ingeschreven staan bij een beroepsvereniging?

Nee, niet noodzakelijk.

5. Wat gebeurt er als ik het inschrijfformulier volledig heb ingevuld en deze met de gevraagde kopieën naar het Kwaliteitsinstituut Dyslexie heb gezonden?

Na beoordeling ontvangt u een brief met de uitslag. Bij een positieve beoordeling, c.q. bij toelating ‘ja mits’ en ‘ja onder voorbehoud’ ontvangt u de factuur en na betaling wordt u opgenomen in het Register Medebehandelaar.
Bij afwijzing krijgt u hiervan schriftelijk bericht en wordt uw dossier retour gezonden.

6. Hoe wordt de medebehandelaar vermeld op de website?

Bij toelating tot het register zullen uw NAW gegevens vermeld worden bij de praktijk van de hoofdbehandelaar op de website van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.