Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Inleiding

Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie heeft een 'Register Medebehandelaar' ingesteld voor de behandeling van dyslexie in de zorg. Het Kwaliteitsinstituut speelt daarmee in op de gangbare praktijk, dat er bij de behandeling van dyslexie binnen de zorg veelvuldig gebruik wordt gemaakt van medebehandelaars.

Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie wil voldoende borging van kwaliteit in het gehele traject van de dyslexiebehandeling. De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor het gehele zorgtraject en daarmee ook voor de bekwaamheid van de medebehandelaar.

Onder de tabbladen aanmelding en criteria toelating vindt u de door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie vastgestelde bekwaamheidseisen en de criteria voor inschrijving in het Register Medebehandelaar.

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie