Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Hoofdbehandelaarsschap bij Dyslexiezorg

Namens het KD en het NRD is een brief naar de regio Alkmaar is verzonden. De brief heeft betrekking op de inkoopvoorwaarden voor dyslexiezorgaanbieders wat betreft het hoofdbehandelaarsschap. 

Download de brief over het hoofdbehandelaarschap bij dyslexiezorg.

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie