Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Volgens VARA programma Rambam frauderen studenten met dyslexie verklaringen

11 februari 2016
 
 
     
 

PERSBERICHT - Hilversum, 9 februari 2016

 
 

STUDENTEN FRAUDEREN MET VALSE DYSLEXIEVERKLARINGEN

 
 

 

 

RAMBAM REGELT MOEITELOOS DYSLEXIEVERKLARING OP NAAM VAN JET BUSSEMAKER

Dyslexieverklaringen voor studenten worden te makkelijk afgegeven. Dat toont het VARA-programma Rambam woensdagavond aan door als student bij dyslexiebureaus een verklaring aan te vragen. En dat ging met het grootste gemak. In een enkel geval stond de Rambam-redacteur zelfs in minder dan een kwartier buiten met een officiële verklaring die vervolgens op de opleiding niet nader werd gecontroleerd. Een dyslexieverklaring levert studenten grote studie- en financiële voordelen op. Zo krijgen zij extra tentamentijd en bij vertraging financiële compensatie die kan oplopen tot 3467 euro. Om aan te tonen hoe makkelijk de verklaringen te krijgen zijn, gaan de Rambammers in de uitzending nog een stapje verder en vragen met succes telefonisch een dyslexieverklaring aan op naam van Jet Bussemaker, om die vervolgens aan de minister zelf te overhandigen. Rambamwoensdag 10 februari om 22:00 uur bij de VARAop NPO 3.

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap reageert onthutst op het onderzoek van Rambam en de dyslexieverklaring op haar naam. Hoewel Rambam aangeeft dat deze verklaring haar minimaal extra spreektijd zou moeten opleveren in de ministerraad, spreekt ze toch van een ‘zeer onwenselijke’ praktijk en ‘de wereld op zijn kop’. Bussemaker: ‘Studenten moeten dit vooral niet doen, maar de oplossing moet toch vooral liggen bij de psychologen en orthopedagogen die zo’n papier afgeven. De studenten en bureaus horen nog van mij.’

Het percentage eindexamenkandidaten in het middelbaar onderwijs met een dyslexieverklaring is de afgelopen jaren enorm gestegen. In 2007 deed 1,6% van de scholieren eindexamen met een dyslexieverklaring, in 2015 was dat 10,5%. Wat het percentage studenten in het hoger onderwijs is met een dyslexieverklaring, is niet bekend bij het ministerie of Dienst Uitvoering Onderwijs. Bij de hogeschool waar Rambam haar onderzoek doet, blijkt bijna 10% van de studenten een dyslexieverklaring te hebben. 

Uit gesprekken met studenten met een dyslexieverklaring blijkt dat zij weten hoe makkelijk de verklaringen te krijgen zijn door lees- en schrijffouten te veinzen. Eenmaal in het bezit van een dyslexieverklaring mogen studenten langer over hun toetsen doen, en bij een jaar studievertraging krijgen de studenten van Dienst Uitvoering Onderwijs 1.230 euro korting op hun schuld. Bij studenten die nog onder de oude financieringsregeling vallen, kan de compensatie oplopen tot een jaar extra basisbeurs voor uitwonenden van 3467 euro.

Uit een rondgang langs tientallen dyslexiebureaus blijkt dat de prijs voor een verklaring zeer uiteenloopt: van slechts 165 euro tot meer dan 1000 euro. De onderzoekers beoordelen daarnaast de lees- en schrijfproblemen regelmatig als ‘faalangst’, zodat de test vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Er zijn geen regels voor de inhoud van een dyslexietest, wel voor wie de verklaring af mag geven: dat moet een orthopedagoog of gz-psycholoog zijn. 

In Rambam onderzoeken Linda Hakeboom, Niels van der Laan, Jelte Sondij, Lars Gierveld, Kasper van der Laan, Nesim Ahmadi en Rinke Verkerk op creatieve wijze of bepaalde zaken wel eerlijk zijn. Als er zaken aan het licht komen die niet in de haak zijn, slaan de makers van Rambam altijd met ongelijke munt terug.


Voor meer informatie: Leonie Kruisinga BNN-VARA Communicatie
Leonie.kruisinga@bnnvara.nl, 06-41259573

 
     
 

 

 

 

 

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie