Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Verwijzen doe je in groep 4

14 Mei 2015

Het budget voor de Vergoedingsregeling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) wordt de laatste jaren fors overschreden. Er circuleren enkele rekenmodellen voor het maken van een schatting dan wel voor het onderbouwen van het aantal kinderen dat onder het regime van de Vergoedingsregeling jaarlijks in behandeling zou mogen zijn. Elders hebben we vier bronnen van overschrijding geïdentificeerd: te veel aanmeldingen, te ruimhartige ontvankelijkheidsverklaring en indicatiestelling, te lange behandelperiode, druk op scholen en praktijken vanuit de ouders.

Chris Struiksma heeft op de Lexima-conferentie op 8 april 2015 de volgende presentatie gehouden. Download de presentatie Verwijzen doe je in groep 4.

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie