Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Vergelijking van twee routes om een dyslexietyperend cognitief profiel vast te stellen.

 

 Een aantal RID-praktijken heeft enige tijd tests van beide routes afgenomen bij leerlingen die waren aangemeld met vermoeden van EED en ontvankelijk verklaard voor diagnostiek. Uiteindelijk was er beschikking over 138 casus met een werkbaar aantal data, dwz. van zowel de 3DM (route 1) als van de FAT (onderdeel van route 2). Van beide tests ontbraken regel-matig subtestscores. Daarbij meet de FAT alleen het aspect fonologische vaardigheid. Dit verklaart de wisselende aantallen proefpersonen. De relatie tussen beide tests is op drie manieren bekeken: 

- het verband tussen beide totaalscores 

- de mate van overeenstemming over wel of geen sprake van het cognitief profiel 

- de samenhang tussen onderdelen van de tests. 

Ondanks het grote belang van het fonologisch tekort bij dyslexie, is met de totaalscore op de 3DM slechts een beperkte samenhang te verwachten.

U kumt hier het document down-loaden

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie