Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Uitvragen cliënt-ervaring

Behandelaars zijn verplicht om na het tweede meetmoment en bij afsluiting van de behandeling een link te sturen naar de ouders van het kind dat behandeld wordt voor enkelvoudige ernstige dyslexie.

De link geeft toegang tot een klanttevredenheidsvragenlijst. De ingevulde vragenlijst komt binnen bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.
De betreffende behandelaar krijgt een anonieme score terug. Indien een behandelaar bij meerdere clienten onvoldoende scoort, zal het KD daarop actie ondernemen.

Download een voorbeeld van de vragenlijst klanttevredenheid.

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie