Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Reactie verzekeraars op veldnorm

5 februari 2014

Recentelijk hebben zorgverzekeraars in het Kenniscentrum GGZ de veldnorm dyslexie besproken.

Bijgevoegd treft u het standpunt van zorgverzekeraars aan


 

Drs. M. Potjens 343 B-14-2803-mpot2

5 februari 2014
Standpunt zorgverzekeraars veldnorm dyslexie

Geachte mevrouw Grafhorst, geachte heer Rozendaal

Recentelijk hebben zorgverzekeraars de nieuwe veldnorm dyslexie besproken in het Kenniscentrum GGZ.

In het Kenniscentrum is vastgesteld dat zorgverzekeraars de nieuwe veldnorm niet zullen hanteren, maar het protocol van Blomert (2006) zullen blijven gebruiken, zoals dat ook door de NZa in regelgeving is vastgelegd (NR/CU- 540).

Met vriendelijke groet,

Martin Potjens Zorgverzekeraars Nederland

U vindt de veldnorm onder het tabblad "instituut".

 

 

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie