Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Ontvankelijkheidsverklaring leerlingdossier

Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie heeft op verzoek van een aantal verzekeraars een verklaring opgesteld, waarin de hoofdbehandelaar verklaart dat het schooldossier volledig is (volgens richtlijnen die op deze site staan), dat alle gevraagde bijlagen zoals een uitdraai van het leerlingvolgsysteem aan het dossier zijn toegevoegd, en dat er sprake is van een gerechtvaardigd vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie. U kunt dan in het vervolg volstaan om dit formulier af te geven (de verzekeraar behoudt altijd het recht om alsnog het schooldossier op te vragen)

Download de ontvankelijkheidsverklaring.

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie