Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Kwaliteitseisen behandellocatie

Evenals de hoofdvestiging dienen alle nevenvestigingen / behandellocaties te voldoen aan de kwaliteitseisen zoals door het NIP omschreven:
De behandelruimte beschikt over:

  • een ruimte voor psychologische behandeling van cliënten; een (ruimte die gebruikt kan worden als) wachtruimte; een toilet;
  • de ruimten zijn zodanig gebouwd en ingericht dat zorg wordt gedragen voor de privacy van de cliënt;
  • onderzoek- en behandelmateriaal voor de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie is aanwezig;
  • computer met programma’s voor EED-behandeling;
  • de ruimten zijn schoon en opgeruimd;
  • de psycholoog / psychotherapeut / behandelaar zorgt ervoor dat het dossier op zodanige wijze wordt bewaard dat zonder haar/zijn toestemming niemand toegang daartoe heeft, zodat de vertrouwelijkheid van de gegevens bewaard blijft;
  • de psycholoog GZ/K/J of Orthopedagoog-generalist zorgt voor een veilige behandelruimte en de toegangsroute daartoe (o.a. met het oog op brandveiligheid).

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie