Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Hervisitatie documenten

30 Juli 2015

Voor de hervisitatie van de praktijk dient voor aanvang van de hervisitatie een vragenlijst ingevuld te worden. Deze moet vervolgens, samen met de documenten die gevraagd worden in de vragenlijst, opgestuurd te worden naar het uitvoeringskantoor van het KD. Download de vragenlijst hervisitatie.

Download ook de checklist hervisitatie, waaruit opgemaakt kan worden wat verwacht wordt tijdens de hervisitatie en wie aanwezig/bereikbaar dienen te zijn tijdens de hervisitatie.

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie