Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Handleiding Databank

Het Kwaliteitsinstituut heeft zich ten doel gesteld de dyslexiezorg conform het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling te monitoren op beheersbaarheid en kwaliteit. Hiertoe is een databank ontwikkeld waarbij de hoogste eisen gesteld worden aan privacy.

Download de handleiding voor de databank van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Importdefinitie databank

Via onderstaande link is het mogelijk om data uit uw systeem in de databank van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie te importeren:
importdefinitie.xml 

De handleiding importdefinitie vindt u hier

Windows

Selecteer een van bovenstaande koppelingen met uw rechtermuistoets en kies 'Bestand downloaden'

Mac OSX

Selecteer een van bovenstaande koppelingen met de 'ctrl/control' toets ingedrukt en kies 'Bewaar gekoppeld bestand...'

Wanneer u een import gereed heeft kunt u deze valideren middels een validatie tool die u via onderstaande link kunt bereiken:

http://www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl/xml_validator/

Helpdesk

Wanneer u vragen heeft over zaken betreffende de databank, kunt u contact opnemen met de helpdesk. Deze is bereikbaar via info@nkd.nl.

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie