Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Factsheet Ernstige Enkelvoudige Dyslexie voor OOGO Jeugd

In samenwerking met het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) en de beroepsverenigingen Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO) en Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) heeft het Kwaliteitsinstituut Dyslexie een factsheet Ernstige Enkelvoudige Dyslexie voor Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) Jeugd gemaakt.

Deze factsheet wordt verzonden aan alle Nederlandse gemeenten en de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO.

De informatie op de factsheet biedt een handreiking om tijdens het overleg tussen gemeenten en Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO afspraken te maken op hoofdpunten voor een integrale aanpak van dyslexiebegeleiding en dyslexiezorg.

Download Factsheet OOGO.

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie