Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Factsheets Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD) heeft samen met het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) en de beroepsverenigingen Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO) en Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) vijf factsheets gemaakt.  

Download Factsheet Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.

Download Factsheet protocol en veldnorm.

Download Factsheet procedure pre-intake.

Download Factsheet Handreiking dyslexiezorg in de jeugdhulpregio.

Download Factsheet Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) Jeugd.

 

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie