Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Eisen met betrekking tot kwaliteit van de diagnose en behandeling

Stichting Dyslexie Nederland heeft met betrekking tot de kwaliteit van de diagnose en de behandeling van dyslexie uitgangspunten geformuleerd.
Els Rietveld-van Santvoord en Chris Struiksma hebben de ins en outs van een kwalitatieve diagnose en behandeling van dyslexie op een heldere en praktische wijze weergegeven.

Het Bestuur van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie heeft in haar vergadering van april 2012 dit document als basis voor haar eigen kwaliteitsbeleid genomen.
Bij de hervisitatie zal dit document onderdeel vormen van de eisen die wij gaan stellen.

Download het kwaliteitsbeleid.

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie