Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Dyslexiezorg, de Jeugdwet en de NZa

22 November 2016

 Veel gemeenten ervaren onduidelijkheid over de reikwijdte van de wet- en

regelgeving die voor 1 januari 2015 van toepassing was als onderdeel van de

zorgverzekeringswet. Zo blijkt dat er gemeenten zijn die nieuw gepubliceerde beleidsregels van

de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de GGZ 18+ van toepassing verklaren voor de

dyslexiezorg. Deze beleidsregels zijn niet van toepassing, de vergoede dyslexiezorg geldt voor

kinderen tot 13 jaar. Hier vind u een nadere uitleg

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie