Dyslectische studenten ‘gediscrimineerd’ in toelagebeoordelingen

Studenten dyslexie

Beoordelingen voor dyslectische studenten die invaliditeitsuitkeringen claimen, moeten worden beoordeeld, hebben collega’s gezegd.

De kwestie werd opgeworpen door Lord Addington, die voorzitter is van de Britse Dyslexie Vereniging.

Hij zei dat het oneerlijk is dat dyslectische studenten tot £ 600 moesten betalen om hun toestand opnieuw te laten beoordelen om een toeslag voor gehandicapte studenten te kunnen opeisen.

De Engelse minister van Onderwijs Lord Agnew was het ermee eens dat het systeem zou moeten worden herzien.

Gehandicapte universiteitsstudenten kunnen een vergoeding vragen om extra kosten te dekken vanwege hun ziekte, zoals gespecialiseerde apparatuur of een niet-medische helper.

Gehandicapte studenten: ‘Ik wou dat ik dat had geweten’
Lord Addington vroeg welke rechtvaardiging er was voor dyslectische studenten om herbeoordeeld te worden om hulp te krijgen op de universiteit toen ze al gediagnosticeerd waren en hulp kregen op school.

Voor andere handicaps en psychische aandoeningen is een brief van een arts voldoende om te bewijzen dat een student in aanmerking komt.

Voor dyslexie en andere specifieke leermoeilijkheden, zoals dyspraxie en ADHD, is echter een “diagnostische beoordeling” van een psycholoog of een gekwalificeerd geschoold specialist vereist.

Aspirant studenten moeten opnieuw worden beoordeeld voor een universiteit als ze jonger dan 16 jaar waren toen ze voor het laatst werden beoordeeld.

Volgens de Britse Dyslexie Vereniging bedragen de kosten van een assessment £ 450 door een gespecialiseerde leraar en £ 600 door een onderwijspsycholoog.

Lord Hunt zei dat dit betekende dat studenten met dyslexie “gediscrimineerd” werden.

Lord Agnew zei: “In een werkdocument in 2005, waar de Britse Dyslexie Vereniging deel uitmaakte van de overleggroep, was de opvatting dat de vooruitgang naar het hoger onderwijs een grote overgang vormde en dat daarom meer op volwassenen gebaseerde beoordelingen zouden moeten worden gebruikt.

“Het idee was dat de volwassene moet veranderen en een eerste diagnose in de kindertijd is misschien niet van toepassing op volwassen leeftijd.”

Hij wees er ook op dat veel universiteiten nu ontberingsfondsen aanbieden om de kosten van beoordelingen te dekken.

Hij was het echter met Lord Addington eens dat een herziening van het systeem “te laat” was.