Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Downloads

Aanvraagformulier Keurmerk

 

Factsheets EED

Factsheet Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Factsheet protocol en veldnorm

Factsheet procedure pre-intake

Factsheet Handreiking dyslexiezorg in de jeugdhulpregio

Factsheet Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) Jeugd.

 

Format leerlingdossier dyslexie

 

Formulieren behandellocatie

Formulier behandellocaties

Formulier school behandellocatie

 

Formulieren hervisitatie

 

Formulier inschrijving hoofdbehandelaar

Inschrijfformulier hoofdbehandelaar

 

Formulieren inschrijving medebehandelaar

 Inschrijfformulier medebehandelaar in dienst van een bij het KD aangesloten praktijk

 Inschrijfformulier medebehandelaar met een eigen praktijk

 

Beoordelingsformulieren medebehandelaren

Medebehandelaars beoordelingsformulier hoofddiploma taal en gedragswetenschappen (beoordelingsformulier 1)

Medebehandelaars beoordelingsformulier paramedische sector (beoordelingsformulier 2)

 

Formulier meerdere kinderen van één school

Opgave formulier meerdere kinderen van één school  

 

Leidraad Van onderwijs naar zorg

Van onderwijs naar zorg: doorverwijzen bij een vermoeden van dyslexie in het kader van de vergoedingsregeling

 

Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0

Protocol dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0

 

Regelhandboek

 

Richtlijn diagnostiek

 

Gratis draaiboekjes Masterplan Dyslexie

Draaiboek voor ouders

Draaiboek voor scholen

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie