Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Diagnostiek- en behandelcursus dyscalculie voor orthopedagogen en psychologen

14 Mei 2014

Als de reken-wiskundeontwikkeling van een kind, ondanks specifieke begeleiding op school volgens het protocol ERWD, toch stagneert dan is er mogelijk sprake van dyscalculie. Een onderzoek naar dyscalculie kan niet binnen de schoolcontext door onderwijsprofessionals uitgevoerd worden: het kind moet doorverwezen worden naar gespecialiseerde orthopedagogen of psychologen. Het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie (KiD) biedt nascholing aan gedragsdeskundigen op het gebied van diagnostiek en behandeling van dyscalculie. Daarnaast beheert het KiD het register van gecertificeerde diagnostici en behandelaars dyscalculie op postacademisch niveau.

Dyscalculie is een specifieke leerstoornis. De diagnostiek en behandeling van dyscalculie vereist specialistische deskundigheid op postacademisch niveau. Met het verschijnen van het protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen (protocol DDG) heeft de diagnosticus handvatten gekregen om het onderzoek naar dyscalculie vorm te geven. Onlangs is de tweede, herziene, druk verschenen.

Het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie, een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met ernstige en hardnekkige rekenproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door gespecialiseerde orthopedagogen of psychologen, biedt scholing aan gedragsdeskundigen om zich te bekwamen in de diagnostiek en de behandeling van dyscalculie. De cursussen worden gegeven door prof.dr. J.E.H (Hans) van Luit, drs. E. (Elle) Ankone en drs. J.P.J. (Jojanneke) van der Beek.

Cursusaanbod Kwaliteitsinstituut Dyscalculie 2014-2015

Postacademische cursus ‘Diagnostiek van dyscalculie’

-        6 bijeenkomsten van 4 uur (maandagavond 17:00 – 21:00 uur)

-        data najaarscursus 2014: 08/09, 22/09, 13/10, 10/11, 24/11 en 15/12

-        data voorjaarscursus 2015: 05/01, 19/01, 02/02, 02/03, 16/03 en 13/04

-        accreditatie is verleend door NIP, NVO , FGzP en VGCt

Postacademische cursus ‘Behandeling van dyscalculie’

-        4 bijeenkomsten van 4 uur (maandag- of woensdagavond 17:00 – 21:00 uur)

-        data najaarscursus 2014: 17/09, 24/09, 01/10 en 08/10

-        data zomercursus 2015: 01/06, 08/06, 15/06, 22/06

-        accreditatie is aangevraagd bij NIP en NVO

Zie voor meer informatie en aanmelding: www.kwaliteitsinstituutdyscalculie.nl

 

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie