Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Beoordelingsformulieren en toelichting

Beoordelingsformulieren

Afhankelijk van het hoofddiploma kiest de medebehandelaar het juiste beoordelingsformulier:

Het ingevulde formulier dient te worden verzonden aan:

Kwaliteitsinstituut Dyslexie
info@nkd.nl

Toelichting

* Geaccrediteerde instituten voor Master SEN opleidingen zijn: opleidingen speciale onderwijszorg (60 ECTS)

  • Hogeschool Utrecht (Seminarium voor Orthopedagogiek)
  • Fontys Hogescholen
  • Hogeschool Windesheim

** Cursussen/nascholing, voorbeelden hiervan zijn:

  • Nascholing of cursussen op het gebied van dyslexie verzorgd door hogescholen, universiteiten of geaccrediteerde nascholingsinstellingen (verg. RINO / GITP-PAO).

NB: Scholing verzorgd door ONL of andere behandelinstituten of diensten (vb. FIK-2) betreffen niet officieel geaccrediteerde scholingstrajecten die weliswaar certificering opleveren van de instituten die deze cursussen verzorgen, maar die zonder de relevante dyslexieopleiding niet tot het medebehandelaarschap kunnen leiden. Deze professionalisering wordt door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie gezien als het voldoen aan een van de bekwaamheidseisen, namelijk criterium 3 (deskundigheidsbevordering).

Toekomst: post masteropleiding dyslexiezorg

Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie ondersteunt de ontwikkeling van een post-masteropleiding dyslexiebehandelaar in de zorg. Dit betreft een opleiding specifiek op het gebied van dyslexiebehandeling in de dyslexiezorg. In deze opleiding wordt de state of the art expertise op het gebied van dyslexiebehandeling aangeboden in combinatie met een praktijktraject, waarin hoofdbehandelaars en medebehandelaars samen dyslexiebehandeltrajecten uitvoeren, daarover supervisie ontvangen en gezamenlijk kennis ontwikkelen en toepassen.

*** Relatie met onderwijs

In het formulier geeft u aan of u een werkrelatie heeft met (school)besturen of een samenwerkingsverband welke bezocht worden door kinderen die bij u in behandeling zijn. U kunt daar ‘ja’ of ‘nee’ op antwoorden, conform de reële situatie. Wat voor het Kwaliteitsinstituut Dyslexie in dit verband van belang is, is dat u kunt aantonen dat u met betrekking tot de cliënten die u (mede)behandelt, NIET professioneel betrokken bent bij het onderwijstraject van deze cliënten. Dit is van belang, omdat zorggelden alleen aan de dyslexiebehandeling in de zorg besteed mogen worden. Uiteraard is het wel aanbevelenswaardig om als (mede)behandelaar af te stemmen met de school, evenals met de ouders/verzorgers en eventuele andere behandelaars van de cliënten.

**** Ervaring

  • minimaal 2 jaar in de zorg cliënten met dyslexie behandeld;
  • minimaal 8 uur per week werkzaam als dyslexiespecialist in de zorg;
  • minimaal 20 casussen jonger dan drie jaar;
  • aantoonbare deelname aan de kwaliteitsborging die de hoofdbehandelaar organiseert.

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie