Waar wilt u zoeken?

Waar wilt u naar zoeken?


zoek

Aanmelding

Aanmelding medebehandelaar in dienst van een bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie aangesloten praktijk

Als medebehandelaar werkt u altijd onder supervisie van een hoofdbehandelaar binnen de praktijk waar u werkzaam bent. Deze hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de behandeling. Uw inschrijving is derhalve gekoppeld aan uw dienstverband bij deze praktijk.
Bij wisseling van werkgever dient u het Kwaliteitsinstituut Dyslexie hiervan direct op de hoogte te stellen.

Inschrijving in het Register Medebehandelaars betekent dat er een controle gaat plaatsvinden van de gegevens die u heeft ingevuld. Deze controle vindt plaats bij de visitatie van de praktijk van de hoofdbehandelaar en is een belangrijk instrument om de kwaliteit van de behandeling van dyslexie te waarborgen. Inschrijving in het Register Medebehandelaar houdt in, dat u toestemt met deze toetsing.

Bij de visitatie van de hoofdbehandelaar (elke 3 jaar) worden de interne protocollen tussen hoofdbehandelaar en medebehandelaar meegenomen. Daarvan maakt tevens deel uit: de kwaliteit van de behandeling, de supervisie, werkbegeleiding en onderlinge afstemming, alsmede de interne en externe deskundigheidsbevordering.

Download  Inschrijfformulier medebehandelaar in dienst van een bij het KD aangesloten praktijk, januari 2013.

Aanmelding medebehandelaar met eigen praktijk

Als medebehandelaar werkt u altijd onder supervisie van een hoofdbehandelaar. Deze hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de behandeling.
Uw inschrijving is derhalve gekoppeld aan de door u op te geven hoofdbehandelaar(s).
Bij wisseling van hoofdbehandelaar(s) dient u het Kwaliteitsinstituut Dyslexie hiervan direct op de hoogte te stellen.

Inschrijving in het Register Medebehandelaars betekent dat er een controle gaat plaatsvinden van de gegevens die u heeft ingevuld. Deze controle vindt plaats bij de visitatie van de praktijk van de hoofdbehandelaar en is een belangrijk instrument om de kwaliteit van de behandeling van dyslexie te waarborgen. Inschrijving in het Register Medebehandelaar houdt in, dat u toestemt met deze toetsing.

Bij de visitatie van de hoofdbehandelaar (elke 3 jaar) zullen de interne protocollen en de samenwerkingsafspraken tussen hoofdbehandelaar en medebehandelaar meegenomen worden; tevens zal daarvan ook deel uitmaken de kwaliteit van de behandeling, de supervisie, werkbegeleiding en onderlinge afstemming, alsmede de deskundigheidsbevordering, zowel intern als extern.

Download  Inschrijfformulier medebehandelaar met een eigen praktijk, januari 2013.

Gebruiksaanwijzing inschrijfformulier

U kunt het formulier digitaal invullen, de invulvelden vergroten zich automatisch tijdens het typen als u meer ruimte nodig heeft. De aanvinkvakjes kunt u invullen, door op deze vakjes te gaan staan en dan te dubbelklikken. Er komt dan een pop-up scherm en u kunt de standaardwaarde ‘ingeschakeld’ aanvinken. Print het formulier uit en plaats uw handtekening. Alleen ondertekende formulieren en formulieren voorzien van de gevraagde documenten, worden in behandeling genomen. Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen via info@kwaliteitsinstituutdyslexie.nl

U dient het inschrijfformulier geheel in te vullen en te retourneren aan:

Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie
info@nkd.nl

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

info@nkd.nl  
Kwaliteitsinstituut Dyslexie